Pracownik
00003610
Ostatnie logowanie
20-09-2018
Płeć
Kobieta
Obywatelstwo
polskie
Wiek
33 - 37
Chcę zarabiać na godzinę (brutto PLN)
35
Jakiej pracy szukam
główna 100% etatu
Pracuję w branży/na stanowisku
administracja biurowa, administracja publiczna
Moje obecne stanowisko pracy
Specjalista
W obecnej firmie pracuję od
2 lata
W obecnej branży pracuję od (firma obecna + poprzednie z tej samej branży)
8 lat
Długość wypowiedzenia obecnej umowy o pracę
2 tygodnie
Czy chcę dojeżdżać do pracy w sąsiednich miejscowościach
Tak
Czy przeprowadzę się do innego miasta za pracą
Nie
Mam prawo jazdy kategorii
brak
Miejsce zamieszkania
Katowice ŚL
Znaczenie mojej obecnej firmy w branży
rozpoznawalna
Ilość zatrudnionych osób w obecnej firmie
6-20 osób
Moja obecna firma działa na rynku (zasięg)
regionalny (województwo)
Moja obecna firma (prywatna/państwowa)
instytucja państwowa (urzędy itp.)
Wykształcenie
Studia wyższe w Polsce, Studiuję zaocznie
Znam języki
polski
Informacje dodatkowe i zakres obowiązków

prowadzenie kalendarza spotkań członków Zarządu,przyjmowanie interesantów oraz rozmów telefonicznych i kierowanie ich do komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za dany obszar,prowadzenie aktualnej bazy teleadresowej osób i instytucji, z którymi współpracuje Zarząd,prowadzenie spraw związanych z wyjazdami służbowymi członków Zarządu,wystawianie delegacji pracownikom Spółki na podstawie otrzymanych wniosków
i prowadzenie rejestru delegacji,redagowanie pism.Koordynacja i nadzór nad realizacją umów .Prowadzenie na bieżąco kompletnego rejestru korespondencji oraz archiwizacja pism przychodzących i wychodzących zgodnie z zasadami przyjętymi w Spółce. Organizacja obiegu korespondencji elektronicznej i papierowej w Spółce, zapewniająca terminową i prawidłową realizację zadań.Realizacja zamówień objętych procesem rozeznania rynku z wolnej ręki oraz zakupów gotówkowych i bezgotówkowych, wynikających z potrzeb Spółki. Nadzór nad rejestracją/wyrejestrowaniem odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz koordynacja działań zmierzających do terminowego opłacania abonamentów RTV za użytkowania odbiorników będących własnością Spółki. Koordynowanie i nadzorowanie eksploatacji, napraw samochodów służbowych oraz używania i rozliczania samochodów prywatnych wykorzystywanych przez pracowników do celów służbowych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Spółce. Realizacja czynności związanych z administrowaniem pomieszczeniami i majątkiem użytkowanymi przez Spółkę na podstawie odrębnych umów, Prowadzenie bieżącej ewidencji sprzętu komputerowego i innych urządzeń przekazanych pracownikom do eksploatacji.Wnioskowanie do przełożonego o zmianę i aktualizację instrukcji oraz procedur w zakresie dotyczącym działalności merytorycznej komórki organizacyjnej, w przypadku stwierdzenia konieczności dokonania zmiany.

Złóż ofertę pracownikowi

i zadaj mu szczegółowe pytania