Pracownik
00000184
Ostatnie logowanie
17-04-2018
Płeć
Kobieta
Obywatelstwo
polskie
Wiek
43 - 47
Chcę zarabiać na godzinę (brutto PLN)
50
Jakiej pracy szukam
główna 100% etatu, dodatkowa do 16h tydz.
Pracuję w branży/na stanowisku
administracja publiczna, prawnik, szkolenia
Moje obecne stanowisko pracy
konsultant ds prawnych i zamówień publicznych
W obecnej firmie pracuję od
5 lat
W obecnej branży pracuję od (firma obecna + poprzednie z tej samej branży)
więcej niż 10 lat
Długość wypowiedzenia obecnej umowy o pracę
3 miesiące
Czy chcę dojeżdżać do pracy w sąsiednich miejscowościach
Nie
Czy przeprowadzę się do innego miasta za pracą
Nie
Mam prawo jazdy kategorii
brak
Miejsce zamieszkania
Warszawa MAZ
Znaczenie mojej obecnej firmy w branży
rozpoznawalna
Ilość zatrudnionych osób w obecnej firmie
ponad 500 osób
Moja obecna firma działa na rynku (zasięg)
krajowy (Polska)
Moja obecna firma (prywatna/państwowa)
instytucja państwowa (urzędy itp.)
Wykształcenie
Studia wyższe w Polsce
Znam języki
angielski
Informacje dodatkowe i zakres obowiązków

 świadczenie pomocy merytorycznej w zakresie stosowania przepisów z zakresu prawa pracy, prawa zamówień publicznych, w tym: (1) opracowywanie, wdrażanie i aktualizowanie regulacji wewnętrznych, (2) analiza pod względem formalno-prawnym dokumentów, (3) przygotowywanie opinii prawnych, udzielanie wyjaśnień w zakresie interpretacji i stosowania prawa, (4) przygotowywanie pism procesowych i sądowych;
 przeprowadzanie wewnętrznych czynności kontrolnych w celu potwierdzenia zgodności podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi;
 kompleksowa obsługa postępowań o udzielenie zamówień publicznych (kierowanie pracom komisji przetargowych, opiniowanie umów, udział w negocjacjach), weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej w postępowaniu o zamówienie publiczne;
 koordynowanie pracy bieżącej zespołu m.in.: zapewnienie terminowej realizacji podejmowanych działań, ustalanie priorytetów, dobór metod i środków realizacji, zarządzanie realizowanymi projektami, w tym: opracowywanie założeń, planów budżetu, przydzielanie zadań i nadzór nad ich wykonaniem, ewaluacja

Złóż ofertę pracownikowi

i zadaj mu szczegółowe pytania